Praktisk økt med besøk av kokk fra Smak av kysten

Didaktisk relasjonsmodell for undervisningen

Sjømat på 1-2-3
TittelInformasjon
Tema for økten

Praktisk økt med besøk av kokk fra Smak av Kysten- nettverket. 

Vi begynner med en hel fisk, fileterer denne og viser de ulike organene på fisken og deres funksjon. Vi har fokus på bærekraftige fiskeslag og lærer elevene hva som gjør at vi kan spise denne type fisk med god samvittighet, mens andre typer burde vi være forsiktige med.

Fisk har alltid vært en forutsetning for bosettingen i landet vårt- og en viktig handelsvare, slik at vi har kunne byttet til oss og selge andre varer.

Mål for elevene
 • Planlegge ogbruke egnede redskaper, teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • Bruke sansene til åvurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smaker i matlagingen og forbedre oppskrifter, menyer og anretning av mat
 • Lage mat fra norsk og samisk kultur og fra andre kulturer og sammenligne og utforske råvarer og matlagingsmetoder som brukes i ulike matkulturer
Kompetansemål i mat og helse– Drøfte hvordan kosthold kan bidra til god helse, og bruke digitale ressurser til å vurdere eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging. – kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte hvordan forbrukermakt kan påvirke lokal og global matproduksjon.
Tverrfaglighet
 • Naturfag

Ulike stoffers reaksjon i mat. Hva skjer og hvorfor?

Hva er oppdrettsfisk og villfisk?

 • Samfunnsfag

Forbrukermakt og påvirkning. Hvem bestemmer hva som skal være i butikkhyllene og hvordan kan vi som individ påvirke dette?  

 • Matematikk

Kunne benytte seg av ulike måleenheter i matlaging

 • Norsk
Kunne uttrykke seg muntlig om relevante problemstillinger knyttet til temaet.
Lærers oppgaver
  • Lærer har lest gjennom leksjonen i forkant. 
  • Lærer deltar sammen med kokken og bidrar inn mot de gruppene der det er behov. 
  • Lærer har skaffet diverse råvarer som trengs til leksjonen.

   

  Praktiske oppgaver

  Filetering av fisk

  Smake både rød og hvit fisk

  Lage en rett med rød fisk

  Refleksjon
  • Elevene skal få videreutvikle sine ferdigheter i praktisk arbeid med råvarer og redskap.
  • Elevene skal videreutvikle sin egen evne til å ta gode etiske valg inne matnæringen.
  • Å jobbe med kritisk tenkning med elevene egner seg spesielt godt i arbeid med et komplekst tema som sjømat er. Elevene får utforske en sak fra flere sider og kritisk vurdere påstander, argumenter og handlingsvalg. Denne kompetansen kan være nyttig i mange skolefag og kan bidra til sammenheng og økt forståelse på tvers av fagene.
  0%

  Den store sjømataksjonen

  Her kommer det en egen Sjømatspire-quiz du kan delta på og vinne kule premier!

  I mellomtiden test din kunnskap om sjømat og fisk !

  1 / 7

  1. Hva er klassens fem beste tips for å få barn og unge til å spise mer sjømat?

  Hint...

  Her står et hint.....

  2 / 7

  2. Hvor lang kan en torsk bli

  3 / 7

  3. Hvorfor må vi være forsiktige med mengden tang og tare vi spiser?

  4 / 7

  4. Hva er de viktigste næringsstoffene i rød fisk?

  5 / 7

  5. Hvilken skole går du på?

  6 / 7

  6. Kan du helsemyndighetenes kostråd om sjømat?

  7 / 7

  7. Hva slags matvarer hører til matvaregruppen sjømat?

  Takk for svarene, fyll ut skjema nedenfor og send til Sjømatspire.

  Din score er

  Gjennomsnitts score er 46%