Hvilke yrkesmulighter finnes innen sjømatnæringen?

Didaktisk relasjonsmodell for undervisningen

Muligheter innen sjømatnæringen
TittelInformasjon
Tema for økten
 • Oppgaven skal være til hjelp for elevene for å se om et yrke innen matfag eller fiskeri er noe de kunne tenkt seg. Ved å bruke smakdegfrem.no og www.jobbkompasset.no finner de kanskje fram til yrker de selv ikke hadde tenkt på.
elevene skal få økt kunnskap om alle muligheter som finnes innenfor matfagene, og skal bli inspirert til å tenke hvilke yrker som finnes innen denne retningen
Mål for elevene
 • Elevene skal få kunnskap om yrker innen restaurant- og matfag og fiskerifag.
 • Elevene skal utvikle større forståelse for alle mulighetene som finnes innen denne retningen, både i VGS, men også videre utdanning.
 • Elevene skal jobbe tverrfaglig med temaet for å kunne bruke forkunnskapene de har i arbeidet med å øke kunnskapen om fremtidige yrkesvalg.
Kompetansemål i mat og helse
 • Drøfte hvordan kosthold kan bidra til god helse, og bruke digitale ressurser til å vurdere eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging.
 • kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte hvordan forbrukermakt kan påvirke lokal og global matproduksjon. 
Tverrfaglighet

Utdanningsvalg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • beskrive egne styrker og egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng med utdannings- og yrkesønsker og livsmestring.
 • samle,analysere og bruke informasjon om utdanning og arbeid
 • utforske utdanningsmuligheter på varierte måter, oggjøre rede for ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til.
 • tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforskning ogreflektere over hvordan bærekraftsmål, konjunkturer og teknologi påvirker arbeidsmarked, yrker og arbeidsmåter.

Norsk

 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer

 

Naturfag

 • gi eksempler på dagsaktuell forskning ogdrøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold.

Samfunnsfag

 • gi eksempler på ogdrøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
 • beskrive ulike dimensjoner ved bærekraftig utvikling og hvordan de påvirker hverandre, og presentere tiltak for mer bærekraftige samfunn
Lærers oppgaverBruke vedlagt undervisningsmateriell for å utfylle egen undervisning
Praktiske oppgaver
Refleksjon
Holdninger- elevene skal få hjelp til å kunne utvikle egne holdninger og engasjement. Dette skal føre til handlingsengasjement som ikke bare foregår i skolen, men tas med ut i hjemmene.
0%

Den store sjømataksjonen

Her kommer det en egen Sjømatspire-quiz du kan delta på og vinne kule premier!

I mellomtiden test din kunnskap om sjømat og fisk !

1 / 7

1. Hva er klassens fem beste tips for å få barn og unge til å spise mer sjømat?

Hint...

Her står et hint.....

2 / 7

2. Hvor lang kan en torsk bli

3 / 7

3. Hvorfor må vi være forsiktige med mengden tang og tare vi spiser?

4 / 7

4. Hva er de viktigste næringsstoffene i rød fisk?

5 / 7

5. Hvilken skole går du på?

6 / 7

6. Kan du helsemyndighetenes kostråd om sjømat?

7 / 7

7. Hva slags matvarer hører til matvaregruppen sjømat?

Takk for svarene, fyll ut skjema nedenfor og send til Sjømatspire.

Din score er

Gjennomsnitts score er 46%