En reise i norsk sjømathistorie

Didaktisk relasjonsmodell for undervisningen

TittelInformasjon
Tema for øktenEleven skal introduseres til norsk sjømathistorie og en del faktakunnskap om sjømat gjennom serien til Passion for ocean «på tur med Deigen»
Mål for elevene– Elevene skal få kunnskap om Norge som sjømatnasjon og utviklingen som har skjedd historisk sett. – Elevene skal utvikle større forståelse for hvordan vi som mennesker påvirker naturen og klimaet, og hvordan vi kan ta mer bærekraftige valg.
Kompetansemål i mat og helse– Drøfte hvordan kosthold kan bidra til god helse, og bruke digitale ressurser til å vurdere eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging. – kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte hvordan forbrukermakt kan påvirke lokal og global matproduksjon.
TverrfaglighetUtdanningsvalg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

– beskrive egne styrker og egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng med utdannings- og yrkesønsker og livsmestring.

– samle, analysere og bruke informasjon om utdanning og arbeid

– utforske utdanningsmuligheter på varierte måter, og gjøre rede for ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til.

– tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforskning og reflektere over hvordan bærekraftsmål, konjunkturer og teknologi påvirker arbeidsmarked, yrker og arbeidsmåter.

Norsk

– lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer
Lærers oppgaverBruke vedlagt undervisningsmateriell for å utfylle egen undervisning

–        Vis episode 5- Sjøfartshistorie/på tur med Deigen- laget av Passion for ocean

–        Power Point: En sjømatreise

–        Vis episode 4-Nysgjerrighet/på tur med Deigen laget av Passion for ocean

–        Padlet

Praktiske oppgaverFleip eller fakta, hvem skal ut, Kahoot
Refleksjon Kunnskap– elevene skal kunne forstå hvilken rolle Sjømaten har spilt for Norge som nasjon. 

Ferdigheter- elevene skal opparbeide seg kognitive ferdigheter

Holdninger– elevene skal få hjelp til å kunne utvikle egne holdninger og engasjement

 

 

0%

Den store sjømataksjonen

Her kommer det en egen Sjømatspire-quiz du kan delta på og vinne kule premier!

I mellomtiden test din kunnskap om sjømat og fisk !

1 / 7

1. Hva er klassens fem beste tips for å få barn og unge til å spise mer sjømat?

Hint...

Her står et hint.....

2 / 7

2. Hvor lang kan en torsk bli

3 / 7

3. Hvorfor må vi være forsiktige med mengden tang og tare vi spiser?

4 / 7

4. Hva er de viktigste næringsstoffene i rød fisk?

5 / 7

5. Hvilken skole går du på?

6 / 7

6. Kan du helsemyndighetenes kostråd om sjømat?

7 / 7

7. Hva slags matvarer hører til matvaregruppen sjømat?

Takk for svarene, fyll ut skjema nedenfor og send til Sjømatspire.

Din score er

Gjennomsnitts score er 46%